Kayseri Organize Sanayi B?lgesi
24. Cadde Numara 21
Melikgazi/Kayseri/TURKEY
Tel: +90 352 321 38 08 Fax: +90 352 321 38 12
1998 y?l?nda faaliyete ba?layan ?zmen Metal San. Tic. ve Ltd. ?ti; ?r?n yelpazesinde her t?rl? ebat ve kal?nl?kta boru, profil, sac ve k??ebent bulundurmaktad?r. Firma kurulum a?amas?nda kaliteli ve g?venilir ticaret esaslar?n? temel alan ?zmen Metal; 15 y?ll?k tecr?besiyle m??teri memmuniyeti ve taleplere an?nda cevap verebilme odakl? hizmetine devam etmektedir.

D?r?stl?k, uygun fiyat, ?effafl?k, kaliteye odakl?l?k, g?ncellik prensiplerini her zaman ?n planda tutarak h?zla b?y?yen, dinamik, de?i?ime ve ??renmeye a??k yap?s?yla hedef standartlar?na h?zla yakla?maktad?r. Firmam?z ISO 9002 ve TSE belgelerine sahip ve T?rkiye'nin ilk 100 kurumu i?inde olan Erbosan A.?; Boy?elik ve Tos?elik A.? b?lge bayiidir.

Etkin pazarlama y?ntemleriyle i? pazarda hedefledi?i ba?ar?ya ula?an firmam?z?n gelecekle ilgili hedefleri sekt?r?ne ili?kin bir ?retim tesisi ile daha geni? istihdam ve hizmet alanlar? yaratmakt?r.Bu hedefler do?rultusunda metal mobilya ?r?nleri ?retimine ba?layan firmam?z; ayn? zamanda yurt d???na a??lan g?venilir bir tedarik?i olma misyonu ?stlenmektedir.